Efterskole rejser til eksempelvis Italien

Indenfor de seneste år er der blevet fokuseret en del på klimaet, & det har givet mig inspiration til en fornem tanke. Jeg har nemlig taget det valg at bytte mit affældige oliefyr ud med et friskt og klimarigtigt biobrændselsfyr [kirkevangenergi.dk/biobraendselsfyr]! Udover en begrænsning af mængden af kuldioxid vil det nemlig i samme omgang betyde, at jeg jo sparer penge, da biobrændsel er en del billigere end naturgas og fjernvarme.

Jeg har som det første set på et biobrændselsfyr produceret af Windhager [kirkevangenergi.dk/biobraendselsfyr/windhager], og jeg havde ovenikøbet på det nærmeste afgjort det, som jeg ønskede at indhandle, idet jeg faldt over en side omkring jordvarme [kirkevangenergi.dk/varmepumper/jordvarme]. Et anlæg til jordvarme er nemlig på samme tid et klimarigtigt boligopvarmningssystem, der er oplagt i stedet for et biobrændselsfyr. I dette sekund aner jeg slet ikke, hvilket jeg vil indkøbe!

Jeg kan faktisk registrere både styrker & svagheder ved begge dele. Eksempelvis har jordvarme den styrke, at det er en evindelig energikilde, og at man som indehaver kun afregner for den elektricitet, som det tilhørende anlæg behøver for at danne energi af jordvarmen. Det er dog relativt dyrt at få, så til at begynde med må et Windhager-biobrændselsfyr klart være det billigste.

På den anden side består et jordvarmeanlæg imidlertid længere, + jeg er klar over, at anlægget allerede inden ti år tjener sig ind, så det er egentlig ikke noget ringe køb. Jeg er af den grund oprigtigt i tvivl, på trods af, at jeg endnu helst vil eje et anlæg til jordvarme.

Forekommer der nogle her, der besidder viden om de forskellige systemer, og som er i stand til at forære mig et fornemt råd? Det vil jeg i hvert tilfælde sætte pris på…