Outplacement er godt for såvel virksomheden som medarbejdere

I vinters var jeg som personaleansvarlig i en sekretariat i den svære situation at skulle fyre fire af mine medarbejdere. Dengang fyringerne blev vedtaget, tog vi også en beslutning om at tilbyde et et omfattende outplacement forløb for de opsagte medarbejdere. På den måde øjnede vi nemlig en måde at hjælpe dem videre med karrieren. Det mente vi, at vi skyldte dem, eftersom vi ikke var utilfredse med deres indsats i virksomheden. På grund af finanskrisen var vi i virksomheden imidlertid nødt til at skrue ned for budgettet.

En af helt store fordele ved at vælge at give vores opsagte medarbejdere i organisationen et outplacement forløb ved en ekstern partner har helt sikkert været, at vi selv efter fyringerne har haft mulighed for at nyde godt af nogle arbejdsomme og smilende ansatte. Ydermere har de planlagte outplacement forløb for de afskedigede medarbejdere bevirket, at de andre medarbejdere i afdelingen hurtigere har accepteret de adskillige forandringer efter opsigelserne. Outplacement viste sig af den grund at blive en måde at udtrykke en social ansvarsfølelse såvel som sikre en fredelig stemning i en meget kompliceret situation.

For de medarbejdere, der fik en fyreseddel, har forløbet med outplacement konsulenten også sikret en god oplevelse. Gennem hele opsigelsesperioden har de alle haft løbende møder med den samme konsulent fra et konsulentfirma som blandt andet har hjulpet dem med at lave den gode ansøgning såvel som resumé til relevante jobopslag. Jobsøgningskonsulenten har desuden ydet en kompetent individuel sparring, som har givet den enkelte medarbejder den behørige hjælp til at afdække deres kompetencer og fremtidige muligheder i deres arbejdsliv. Af den årsag har de fået et optimalt afsæt til deres nye tilværelse som jobsøgende.

Står du overfor at skulle gennemføre en fyringsrunde i dit firma, eller er du som leder måske nødt til at afskedige en ansat? Uanset grunden til afskedigelsen og omfanget af en egentlig fyringsrunde, er et outplacement rådgivningsforløb for de pågældende medarbejdere en fordelagtig investering for både organisationen og de medarbejdere, som blev opsagt. Som en følge af de positive erfaringer fra mit firma, vil jeg derfor anbefale, at man altid budgetterer med outplacement vejledningsforløb for de fyrede ansatte, hvis man afskediger personale.

Såfremt du som ansat er blevet afskediget, og oplever du, at det er svært at bevare overblikket over, hvordan du kan få et andet drømmejob? Så bør du også overveje mulighederne for, at arbejdspladsen måske vil hjælpe videre i dit arbejdsliv ved at betale for, at du får et vejledningsforløb sammen med en outplacement konsulent. I denne situation kan din tillidsrepræsentant måske være din allierede og hjælpe dig med at få tilføjet et outplacement forløb i selve fratrædelsesaftalen. Med et outplacement vejledningsforløb får du nemlig et enestående udgangspunkt for at bruge afskedigelsen på konstruktiv vis og til at sætte nye målsætninger for din karrieremæssige fremtid.