Elevatorens historie – Og det moderne liv

Den tidligste form for elevator kan spores helt tilbage til det gamle Egypten, hvor man via vægtstangsprincippet kunne løfte de store sten, man brugte til pyramiderne. Et senere sted, hvor noget der kunne minde om en elevator nævnes, er imidlertid helt tilbage til omkring 236 år før Kristus, hvor den romerske arkitekt Vitruvius skrev, at Archimedes, var i gang med et bygge en elevatorlignende konstruktion. Det er dog imidlertid ikke helt det samme, som den elevator man kender i dag.

Se videofilm om elevatorens opfindelse

Man kan ikke med sikkerhed sige, hvornår elevatoren opstod. I 1800-tallet, hvor man bl.a. via opfindelsen af dampmaskinen startede den industrielle revolution, som for altid ville ændre måden hvorpå arbejdsprocesser, industrien og hverdagen fandt sted, så de første mekaniske elevatorer dagens lys. Ved indførelsen af dampmaskiner kunne man effektivisere og optimere maskinproduktion og produktionskapacitet. Et af de første steder, hvor elevatoren gjorde livet lettere var i mineindustrien. Med indførelsen af maskindrevne elevatorer, nærmere bestemt paternosterelevatorer, kunne minearbejderne fragte tungt gods og arbejdere let og bekvemt fra mine til mineskakt, hvilket gjorde minearbejdet betydeligt mere funktionelt.

Til at starte med var elevatoren stærkt fokuseret omkring især gods og skabelsen af nye bygninger, men med indførelsen af stål og de tiltagende højere bygninger i den moderne verden, begyndte elevatorer dog også at have en anden funktion og betydning. I New York omkring 1800-tallet og det tidlige 19. århundrede begyndte ”skyskrabere” pludselig at skyde i vejret én efter én. Man ville nok aldrig have bygget så høje bygninger, hvis ikke elevatoren fandtes. Først og fremmest er det lettere at bygge høje bygninger, hvis man kan fragte byggematerialer og arbejdere med elevatoren, men hvis det ikke var for elevatoren, ville ingen kunne bo i de høje bygninger. Før elevatoren, var det de fattigste, der boede på de øverste etager, fordi dette var det mest besværlige og hårde i de daglige rutiner. Efter indførelsen af elevatoren blev det dog pludseligt mere attraktivt at bo på de øverste etager, da man let kunne fragte både sig selv og sine sager op og ned- for ikke at tale om udsigten.

Elevatoren hænger unægtelig sammen med både effektivisering, industrialisering, infrastruktur og det moderne liv. I dag er elevatoren en vigtig ingrediens i et lettere liv. Fabrikker har lettere arbejdsprocesser, de gamle og gangbesværede kan let komme fra A til B og flytning er lettere (end førhen hvor man brugte torv og håndkraft).